Menu

1937-1958

 

1937 – 1958

I den første halvdel af 30’erne kom der mere gang i fodboldturneringerne. De klubber der var så heldige, at have en rigtig planeret fodboldbane, blev tilmeldt SBU’s turneringer. I Boeslunde gik man derfor til sognerådet, for at få en bane.

Dette lykkedes først i 1937. Man anlagde selv banen, og såede græsset med hånden, hvilket krævede en vis færdighed.

Banen blev indviet den 20. juni af Sognerådsformand Niels Sørensen, hvorefter Indenrigsminister Arnth Jensen fra Gerlev holdt festtalen.

Indvielsen blev overværet af ca. 1200 mennesker, og der var sammensat et større program med fodbold, håndbold og gymnastik.

Året efter fik man et klubhus, så man havde nu nogle af de bedste forhold, der fandtes på Vestsjælland.

 

Samtidig med at klubben fik sin nye bane, blev den tilmeldt SBU. Man tilmeldte et B-hold og et juniorhold.

 

Forstærket BB hold(fra 1941) med landsholdsspillerne Johs. Pløger og Pauli Jørgensen, nogle af spillerne var udlånt fra Frem.

Bagerst fra venstre Johs. Pløger "Frem", Aage Ettrup, Helmuth Søbirk "Frem", Pauli Jørgensen "Frem" og Sv. Aage Henriksen.

I midten fra venstre Otto Nielsen og Olav Olsen.

Forrest fra venstre Henry Nielsen, Erik Petersen og Johs. Kolding.

Året efter tilmeldte klubben et hold i A-rækken. Man spillede her til 1941, hvor holdet blev kredsvinder og rykkede op i Mellem-rækken som svarer til Serie 1.

Kredsvinderne spillede også dengang om Sjællandsmesterskabet. Boeslunde slog undervejs Stege, Store Heddinge og Slagelse. Men tabte finale mod Thorslunde-Ishøj med 3-0.

Det blev kun til et enkelt år i Mellem-rækken, og det var måske meget godt, da man havde nogle meget lange rejser, bl.a. til Frederikssund og Ballerup. Da det var under krigen, var togrejse den eneste mulighed. Det kunne betyde afgang kl. 6.00 og hjemkomst kl. 9.00 om aftenen.

 

På grund af undtagelsestilstanden i 1943, blev holdet trukket ud af turneringen, og da holdet kom med igen måtte man starte forfra i B-rækken.

 

I 40’erne fik klubben sit første lysanlæg, det bestod så vidt man ved af en enkelt lysmast i den ene ende af banen.

Udklip fra S.B.I. Nyt 17. oktober 1947. Beskrivelse af kamp mellem Skælskør og Boeslunde, kan tydligt mærkes at det er en Skælskør støtter bag ved disse ord:)

 

Klubben vandt B-rækken i 1947, men der skulle spilles om oprykningen, så holdet var først tilbage i A-rækken i 1953.

Holdet spillede i A-rækken i 2 år, hvorefter man spillede i B-rækken indtil 1958.